Główny

Kifoza

Osteochondroza 1 stopnia zostaje przyjęta do wojska

Osoby z osteochondrozą nie przyjmują do wojska tych, dla których komisja poborowa zatwierdziła kategorię sprawności „B” lub „D”.

Kategoria sprawności „B” oznacza, że ​​poborowy ma poważne problemy zdrowotne, które uniemożliwiają mu służbę w czasie pokoju. Można go uzyskać w dwóch przypadkach.

 • Jeśli rekrut potwierdził spondylozę ograniczoną deformującą się (uszkodzenie ciała do 3 kręgów) i osteochondrozę międzykręgową (uszkodzenie do 3 krążków międzykręgowych) z zespołem bólowym ze znacznym wysiłkiem fizycznym i wyraźnymi anatomicznymi objawami deformacji.
 • Poborowy potwierdził rozległą deformującą spondylozę i osteochondrozę międzykręgową z licznymi masywnymi naroślami krukowatymi w okolicy stawów międzykręgowych z przetrwałym zespołem bólowym.

Po otrzymaniu kategorii "D" poborowy z osteochondrochis nie jest brany do wojska ani w czasie pokoju, ani w czasie wojny, a także jest wykreślany z rejestru wojskowego. Ta kategoria przydatności jest wykazywana w przypadku wyjątkowo wyraźnych postaci choroby, więc jej uzyskanie jest prawie niemożliwe.

Kategoria „D” jest wyświetlana dla osteochondrozy kręgosłupa szyjnego w obecności niestabilności i osteochondrozy kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego, jeśli chorobie towarzyszy głęboka para- i tetrapareza z upośledzoną funkcją zwieracza, z zespołem stwardnienia zanikowego bocznego, a także poliomyelitis, ogonowym, naczyniowym silny zespół bólowy i zaburzenia statodynamiczne po długotrwałym (co najmniej 3 miesiące w roku) leczeniu w warunkach stacjonarnych bez stabilnego efektu klinicznego.

Diagnoza w celu uzyskania kategorii trafności powinna brzmieć dokładnie tak, jak wskazano powyżej. Brak jakichkolwiek naruszeń może prowadzić do zmiany kategorii.

Tabela 1. Stopnie osteochondrozy i stopień przydatności dla wojska

MocOpisUżyj kategorii
1Pęknięcia i rozdarcia u podstawy dysku"B"
2Brak stabilności w dotkniętych segmentach"B"
3Degeneracja i proliferacja tkanki kostnej, powstawanie osteofitów„G” lub „V”
4Całkowite uszkodzenie tkanki kostnej, powodujące uszczypnięcie naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowych"RE"

Osteochondroza międzykręgowa i wojsko

Etap osteochondrozy, w którym występują poważne zmiany w tkance włóknistej, nazywany jest międzykręgowym. To już jest wystarczająco poważne naruszenie, które może prowadzić do zwolnienia ze służby. Diagnozę tej choroby przeprowadza się wyłącznie za pomocą radiografii..

Chorobę uważa się za poważną, jeśli wykryte zostaną takie odchylenia:

 • zniszczenie następuje natychmiast w 3 lub więcej dyskach;
 • silne, ostre bóle podczas wysiłku fizycznego;
 • dobrze zauważalna deformacja kręgosłupa.

Jak pokazuje praktyka prawników Służby Pomocy Poborowej, prawdopodobieństwo poboru do wojska w przypadku osteochondrozy zależy również od tego, czy poborowy może potwierdzić obecność bólu. Jeżeli na karcie ambulatoryjnej nie ma zapisów neurologa potwierdzających dolegliwości bólowe, nie można uniknąć wezwania.

Osteochondroza kręgosłupa szyjnego i wojska

Siedzący tryb życia, odkładanie się soli, urazy i inne choroby prowadzą do uszkodzeń kręgosłupa szyjnego. Krążek międzykręgowy traci swoją elastyczność, włóknisty pierścień najpierw pęka, aw przypadku braku odpowiedniego leczenia pęka.

Odpowiedź na pytanie „czy trafiają do wojska z osteochondrozą szyjki macicy” zależy od obrazu klinicznego. Kategorię „B” mogą otrzymać poborowi, którzy:

 1. Potwierdzono uporczywy zespół bólowy, pojawiły się liczne narośla w okolicy stawów międzykręgowych.
 2. Dotknięte są trzy lub więcej krążków międzykręgowych, z silnym wysiłkiem fizycznym, obecnym bólem, a patologia ma wyraźne anatomiczne oznaki deformacji.

Osteochondroza i armia są również absolutnie nie do pogodzenia, jeśli poborowy ma niestabilność kręgosłupa szyjnego. W takich przypadkach rekruci otrzymują kategorię sprawności „D”, a następnie zwalniani są ze służby i usuwani z rejestru wojskowego.

W innych przypadkach, z rozpoznaniem osteochondrozy „szyjki macicy”, trafiają do wojska, gdyż objawy choroby w początkowych stadiach nie przeszkadzają w przejściu służby.

Osteochondroza lędźwiowa i wojsko

Odpowiedź na pytanie „czy trafiają do wojska z osteochondrozą lędźwiową” zależy również od obrazu klinicznego. Najczęściej wzywają do tej choroby, ponieważ aby zapisać stado, potrzebna jest niezwykle wyraźna postać osteochondrozy. Na przykład kategoria przydatności „B” jest ustawiana tylko wtedy, gdy spełnione są trzy warunki

 • co najmniej 3 kręgi są dotknięte;
 • udokumentowany zespół bólowy;
 • istnieją anatomiczne oznaki deformacji.

Uzyskanie kategorii „D” w przypadku osteochondrozy lędźwiowej jest prawie niemożliwe: w naszej praktyce nie było ani jednego poborowego z tak wyraźną chorobą kręgosłupa. Chorobie powinna towarzyszyć głęboka para- i tetrapareza z dysfunkcją zwieraczy, powinien występować zespół stwardnienia zanikowego bocznego, silny zespół bólowy, zaburzenia statyczno-dynamiczne po długotrwałym leczeniu szpitalnym.

Osteochondroza i armia 2020

Odpowiedź na to pytanie zależy od ciężkości procesu patologicznego. Do czasu powołania do wojska młodzi ludzie mogą zapadać na różne choroby. Jednym z nich jest osteochondroza.

Zwykle ten problem zaczyna Ci przeszkadzać w wieku 30 lat. W niektórych przypadkach, ze względu na indywidualne cechy anatomiczne i niewystarczającą aktywność fizyczną, objawy pojawiają się w momencie poboru..

Młody mężczyzna z częstymi zaostrzeniami, zaburzeniami ruchu i napadami bólu może otrzymać opóźnienie.

Osteochondroza i wojsko. Zostanie zwerbowany do wojska lub nie z osteochondrozą?

Osteochondroza i wojsko. Etapy rozwoju

Uszkodzenie zwyrodnieniowo-dystroficzne struktur kręgosłupa przebiega w 4 etapach:

1. Etap - chondrosis. Złamanie okrągłego włóknistego więzadła krążka. Jądro miażdżyste wchodzi w pęknięcia, powodując bolesne impulsy. Ognisko zespołu przewlekłego bólu powstaje w wyższych strukturach mózgu.

 1. Data rozpoczęcia i czas trwania poboru
 2. Ile wynosi dziś okres poboru do armii rosyjskiej?
 3. Jak zaczyna się służba poborowego od momentu otrzymania wezwania do przybycia do jednostki wojskowej.
 4. Jak wygląda pierwszy dzień młodego żołnierza: jak zachowywać się w kolektywie wojskowym, co najlepiej zabrać ze sobą w drogę.

2. Etap - niestabilność. Dalsza degradacja tkanki łącznej więzadeł kręgosłupa, włóknistego więzadła okrężnego i pękanie jądra miażdżystego prowadzi do utraty funkcji stabilizacyjnej zajętego odcinka kręgosłupa. Kręg górny jest przesunięty względem dolnego.

3. Etap - przepuklina. Występ jądra miażdżystego (wysunięcie, wypadnięcie) w zajętym krążku kręgowym naciska na sąsiednie pnie nerwowe, pojawiają się różne zespoły bólowe korzeni.

4. Stadium - zwłóknienie. W dotkniętych dyskach tworzą się marginalne narośla, które ograniczają mobilność. Występuje odkładanie się soli wapnia w kręgu kręgosłupa i jego zwapnienie, zrosty bliznowaciejące z resztek zniszczonego jądra i więzadeł.

Szybkość rozwoju osteochondrozy jest na ogół dziedziczna, ale brak regularnej aktywności fizycznej przyczynia się do złej postawy i postępu procesu zwyrodnieniowego.

Istnieją 4 stopnie skrzywienia kręgosłupa. Pierwsza charakteryzuje się odchyleniem do 10 od osi podłużnej nadwozia, druga - do 25, trzecia - do 50 a czwarta ponad 50.

Zakres ruchu jest sprawdzany za pomocą testów z równoczesnymi promieniami rentgenowskimi. Pacjent jest proszony o przechylenie głowy, następnie na zdjęciu ocenia się odcinek między VII kręgiem szyjnym a kością potyliczną.

Zwykle odstęp ten zwiększa się przy zgięciu o 3 cm i zmniejsza się przy odchyleniu głowy do tyłu o 8 cm. Te same badania wykonuje się dla odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Podczas zginania odcinek między VII kręgiem szyjnym a kością krzyżową powiększa się o 5 cm i zmniejsza się z odchyleniem do tyłu również o 5 cm Podczas przechylania na boki u zdrowej osoby kręgosłup jest przemieszczany od osi podłużnej o 25 lub więcej.

Osteochondroza. Kategorie trwałości

Badanie obywateli wcielonych do wojska przeprowadza Wojskowa Komisja Lekarska Wojskowej Komisji Rekrutacyjnej.

Głównym dokumentem przewodnim jest Dekret Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 04.07.2013 nr 565. Dokument ten reguluje ocenę stanu zdrowia obywateli i personelu wojskowego w czasie pokoju.

 • Nadaje się do służby wojskowej
 • B nadaje się do służby wojskowej z niewielkimi ograniczeniami
 • W ograniczonej służbie wojskowej
 • G. czasowo niezdolny do służby wojskowej
 • D nie nadaje się do służby wojskowej

III. Rodzaje osteochondrozy

Osteochondroza szyjki macicy i wojsko

Zmiany zwyrodnieniowe tkanki łącznej i kości kręgosłupa szyjnego w młodym wieku są dość rzadkie. Osteochondroza jest ułatwiana przez nieprawidłowości rozwojowe, które są dość powszechne.

Zdjęcie rentgenowskie może ujawnić:

• zespolenie lub niezamykanie łuków;

• fuzja procesów kręgowych;

• zwężenie kanałów tętnic kręgowych.

Młody człowiek z osteochondrozą kręgosłupa nieustannie cierpi na bóle głowy i szyi po wysiłku fizycznym, jeździe na nartach i bieganiu. Zespoły korzeniowe są reprezentowane przez utratę czucia i drętwienie kończyn górnych. Poborowych z początkowymi postaciami osteochondrozy szyjnej bez dysfunkcji są werbowani do wojska.

Czy osteochondroza lędźwiowa zostaje przyjęta do wojska

Osteochondroza kręgosłupa lędźwiowego jest najczęstszą postacią choroby. Według międzynarodowych organizacji medycznych około 90% dorosłych okresowo odczuwa dyskomfort w dolnej części pleców..

Drobne anomalie rozwojowe przyspieszają niszczenie dysków w osteochondrozie kręgosłupa lędźwiowego. Nieprawidłowa postawa to przeprost kręgosłupa - lordoza, wygładzenie zgięcia lędźwiowego - kifoza i skrzywienie - skolioza.

Zaostrzenie osteochondrozy występuje po wysiłku i podnoszeniu ciężarów. Niewłaściwa postawa i funkcjonowanie uszkodzonych dysków kręgosłupa prowadzą do skurczu mięśni, zespołu przewlekłego bólu. Wstępne formy osteochondrozy kręgosłupa lędźwiowego bez dysfunkcji są wcielane do wojska.

Czy osteochondroza klatki piersiowej trafia do wojska?

Kręgosłup piersiowy jest mniej narażony na stres fizyczny. Jednak stałe obciążenia statyczne w wieku szkolnym, siedzenie przy biurku prowadzą do złej postawy i patologii krążków kręgowych..

Najbardziej nieprzyjemnymi objawami osteochondrozy są skurcze mięśni i szczypanie. Ból w sercu o etiologii dyskogennej jest zmuszony do pilnego poszukiwania kardiologii. Początkowe formy osteochondrozy kręgosłupa piersiowego bez dysfunkcji są wcielane do wojska.

Kiedy mogą wziąć udział w wojsku z osteochondrozą

Przy określaniu przydatności obywatela do wojska stosuje się art. 66 „Wykaz chorób”.
W artykule omówiono schorzenia kręgosłupa z upośledzeniem funkcji ruchu, ochrony i statycznej retencji postawy, takie jak osteochondroza, wady wrodzone, infekcje kręgosłupa i deformacje elementów strukturalnych. Artykuł składa się z 5 akapitów odzwierciedlających postęp osteochondrozy.

1. Punkt 66-e.

Każdy z najprostszych objawów choroby kręgosłupa i obecność najmniejszej symptomatologii podczas procesu egzaminacyjnego determinują rekrutację w kategorii B3. Liczba „3” oznacza, że ​​poborowy nie będzie służył w elitarnych oddziałach. Z tą kategorią trafiają do wojskowych specjalności rejestracyjnych kierowców pojazdów, transporterów opancerzonych, personelu wyrzutni, firm wsparcia materialnego.

Zmiany w budowie anatomicznej kręgosłupa i początkowe objawy osteochondrozy należy potwierdzić obiektywnymi metodami badawczymi. Badanie rentgenowskie może ujawnić skrzywienia, w tym zgięcie i oznaki początkowej degradacji chrząstki..

Przepuklina Schmorla to wystawanie jądra miażdżystego nie do jamy kanału kręgowego. Bezobjawowy przebieg nie jest przeszkodą w poborze do służby wojskowej i przyjęciu do instytucji wojskowych.

Aby ocenić nasilenie osteochondrozy, wymagane są obiektywne metody, takie jak radiografia, tomografia komputerowa, MRI itp..

2. Punkt 66-d.

Zastosowanie artykułu determinuje poborowego w grupie przydatności B-4. Liczba „4” oznacza, że ​​poborowy nie może służyć także w elitarnych jednostkach ze zwiększonym obciążeniem. Młody człowiek zostanie wysłany do łączności, ochrony obiektów, konserwacji wyrzutni.

• skrzywienie kręgosłupa (skolioza) II stopnia;

• odchylenie od osi pionowej 11-17 stopni;

• początkowe objawy osteochondrozy;

• utrzymanie ruchomości stawów kręgosłupa;

• normalne parametry oddychania zewnętrznego.

3. Punkt 66-c.

Zastosowanie artykułu definiuje młodą osobę z grupy przydatności B. Poborowy zostaje uznany za częściowo zdolnego do pracy i nie podlega Siłom Zbrojnym. Aby to zrobić, młoda osoba musi spełnić jeden z następujących warunków:

• skolioza II stopnia, rotacja kręgów;

• zmiana kształtu 3 lub więcej kręgów w postaci klina;

• kifozę (pochylenie) ocenia się na zdjęciu wykonanym z boku, odchylenie od osi podłużnej kręgosłupa większe niż 40;

• zniszczenie iw efekcie 2-krotne zmniejszenie rozmiaru kręgu;

• deformacja do trzech kręgów, zwyrodnienie ich kręgów;

• zespół przewlekłego bólu;

• obecność struktur metalowych po operacji kręgosłupa.

Ból i ograniczenie aktywności fizycznej z powodu osteochondrozy potwierdzają wielokrotne wpisy w karcie ambulatoryjnej polikliniki. Szczególną uwagę zwraca się na odchylenie kręgów o ponad jedną czwartą względem siebie, czemu towarzyszy silny ból;

Funkcja motoryczna kręgosłupa w osteochondrozie powinna być nieznacznie upośledzona. Charakteryzuje się:

• pojawienie się silnego bólu podczas znalezienia

w pozycji pionowej przez ponad 5-6 godzin;

• ograniczenie ruchu o 20%;

• utrata wrażliwości, osłabienie mięśni.

Zdjęcie rentgenowskie lub tomogram ujawnia:

• krukowate narośla wzdłuż krawędzi kręgosłupa;

• zmiana kształtu trzonu kręgu;

• niestabilność w danym segmencie;

• dynamiczne przemieszczanie do 3 mm kręgów podczas zginania.

4. Punkt 66-b.

Stopień przydatności B. Poborowy jest uznawany za ograniczonego i nie wchodzi do wojska (w czasie pokoju).

• skolioza i kifoza 3. stopnia ze zmianami w normalnym funkcjonowaniu

mięśnie oddechowe i powodujące trudności w oddychaniu;

• zakażenie kręgów z zaostrzeniami do 2 razy w ciągu 12 miesięcy;

• narośla krukowate mają wiele charakteru i mają różne przyczyny

• „ślizganie się” kręgów względem siebie do połowy trzonu kręgu;

• brak krążka międzykręgowego po operacji;

Zaburzenia ruchowe charakteryzują się niezdolnością do stania powyżej 2 godzin, z pojawieniem się bolesnego napięcia ochronnego mięśni wzdłuż kręgosłupa i zmniejszeniem zakresu ruchu we wszystkich oddziałach o 50%. Niedowład kończyn, osłabienie mięśni i zmęczenie podczas wysiłku fizycznego.

Osteochondroza jest zlecana przez wojsko

5. Podgrupa 66-a obejmuje najcięższą patologię.

Stopień kwalifikowalności D. Poborowy nie kwalifikuje się do służby wojskowej.

Ta część artykułu zawiera odchylenia kręgów względem siebie o więcej niż 1/2 powierzchni z długotrwałymi napadami bólu. Niewystarczająca funkcja wiązania krążków kręgowych prowadzi do dynamicznego przesunięcia kręgów;

Objawom osteochondrozy mogą towarzyszyć:

• niedowład kończyn (parapareza, tetrapareza);

• zaburzenie aktu oddawania moczu i wypróżniania;

• przedłużające się epizody leczenia szpitalnego powyżej 3 miesięcy;

• odchylenie kręgów z krzywizną powyżej 70 stopni;

• niemożność utrzymania pozycji wyprostowanej;

• ograniczenie zakresu ruchu do ponad 50%.

Osteochondroza międzykręgowa

Proces patologiczny ogranicza się tylko do krążka kręgowego. Radiograficznie, przy tej postaci osteochondrozy, zauważa się:

• obniżenie wysokości kręgosłupa;

• zagęszczenie i zwapnienie pierścienia włóknistego;

• utrata funkcji mocowania więzadeł;

• przesunięcie kręgów względem siebie.

Oceniając aktywność ruchową w osteochondrozie, następuje dynamiczne przemieszczenie trzonów kręgowych z zachowaniem kształtu i wielkości, bez zmian strukturalnych i zniszczenia. Z początkowymi przejawami procesu bez zakłócania funkcji, poborowy zostaje uznany za zdolnego do służby w wojsku. Postęp osteochondrozy i pojawienie się drobnych dysfunkcji kręgosłupa może przypisać młodemu człowiekowi kategorię przydatności B i wycofanie się ze służby.

Porady dla rekrutów

Patologia kręgosłupa jest najczęstszą chorobą. Osteochondroza zaczyna się objawiać od wieku szkolnego. Jeśli odczuwasz dyskomfort pleców, bóle lub ostre bóle, skonsultuj się z lekarzem w celu ustalenia przyczyny i poddaj się badaniu (RTG, MRI, tomografia komputerowa).

Często można wykryć różne drobne anomalie w rozwoju kręgów, które predysponują do rozwoju osteochondrozy. Rejestracja zaostrzeń i przebiegu leczenia w ambulatoryjnej karcie polikliniki przez kilka lat jest warunkiem koniecznym do zastosowania „Ograniczonej przydatności”.

To chyba wszystko, jeśli nadal masz pytania dotyczące możliwości wstąpienia do wojska z osteochondrozą, zadawaj pytania w komentarzach.

Czy biorą do wojska osteochondrozę?

Każdego roku liczba rozpoznawanych chorób układu mięśniowo-szkieletowego, w tym osteochondrozy kręgosłupa, stale rośnie, więc pytanie, czy trafiają do wojska z osteochondrozą, jest dziś bardzo aktualne. Spróbujmy bardziej szczegółowo zrozumieć ten problem..

Jeśli wcześniej tę chorobę uważano za dolegliwość wyłącznie osób starszych, dziś dziewiętnastoletni poborowy z podobną diagnozą w komisji lekarskiej wcale nie jest rzadkością, jednak stopnie osteochondrozy, z którymi młodzi ludzie przychodzą do komisji poborowej, rzadko osiągają kategorię B lub D. według kategorii B..

Cechy rozwoju i objawy osteochondrozy

Spójrzmy na przyczyny i przejawy tej choroby. Objawia się poważnymi zmianami patologicznymi, w wyniku których normalna struktura i funkcja krążków międzykręgowych są stopniowo zaburzane. Najczęściej osteochondroza kręgosłupa rozwija się z powodu nierównomiernego obciążenia kręgosłupa. Na przykład noszenie ciężkich ładunków w jednej ręce lub niewłaściwa postawa siedząca może dać impuls do stopniowego postępu tej patologii..

Dodatkowymi czynnikami prowokującymi rozwój osteochondrozy są:

 • nadwaga i otyłość;
 • używanie niewłaściwych butów lub płaskich stóp;
 • doznał urazów pleców lub złamań kończyn, a także istniejącego uszkodzenia stawów, prowadzącego do nierównomiernego obciążenia pleców;
 • skolioza;
 • Problemy ze wzrokiem;
 • pasywny styl życia;
 • przemęczenie kręgosłupa związane z zawodem;
 • niedobór witamin i minerałów.

Objawy choroby w dużej mierze zależą od tego, która część kręgosłupa jest dotknięta i są bardzo zróżnicowane - od bólów głowy i tachykardii po dysfunkcje narządów miednicy.

Zwolnienie ze służby w przypadku osteochondrozy

Przy rozpoznaniu osteochondrozy kręgosłupa w realiach 2019 roku niezwykle trudno o dowód wojskowy. Radzenie sobie z tą chorobą jest możliwe tylko w przypadku poważnych zaburzeń funkcji organizmu. Należą do nich: ograniczenie zakresu ruchu w kręgosłupie, zaburzenia motoryczne i czuciowe, z utratą lub osłabieniem odruchów ścięgnistych, zmniejszenie siły mięśniowej poszczególnych mięśni. Oprócz klinicznych objawów osteochondrozy powinny również występować objawy RTG:

 • naruszenie kształtu kręgosłupa (naruszenie funkcji statycznej), zmniejszenie wysokości krążka międzykręgowego;
 • osadzanie się soli wapna w przedniej części pierścienia włóknistego lub w jądrze miażdżystym;
 • przemieszczenie trzonów kręgowych (kręgozmyk) do przodu, do tyłu, do boku, określone za pomocą standardowej radiografii;
 • patologia ruchliwości w segmencie (upośledzenie funkcji dynamicznej);
 • zachowanie wyraźnych konturów wszystkich powierzchni trzonów kręgów, brak destrukcyjnych zmian w nich;
 • brzeżne narośla kości, które tworzą się w płaszczyźnie dysku i kontynuują platformy trzonów kręgowych,
 • osteoskleroza podchrzęstna, która jest wykrywana na zdjęciach radiologicznych z wyraźnym obrazem struktury.

Wojsku nie grozi poborowi tylko połączenie powyższych objawów klinicznych i radiologicznych - przypisuje się kategorię B..

Osteochondroza kręgosłupa: kategorie przydatności

Z reguły choroba ta nie będzie podstawą do przypisania kategorii sprawności B lub D. Nawet przy skoliozie i osteochondrozie służba wojskowa najprawdopodobniej spodziewa się poborowego na następny rok. Niemniej jednak, jeśli mówimy o późnych stadiach choroby w zaawansowanej formie, komisariat wojskowy może nie tylko udzielić wytchnienia dla zdrowia poborowego, ale także całkowicie zwolnić go ze służby wojskowej..

Stopień osteochondrozy i stopień przystosowania do wojska

MocOpisUżyj kategorii
1Pęknięcia i rozdarcia u podstawy dyskub
2Brak stabilności w dotkniętych segmentachb
3Degeneracja i proliferacja tkanki kostnej, powstawanie osteofitówG lub B
4Całkowite uszkodzenie tkanki kostnej, powodujące uszczypnięcie naczyń krwionośnych i zakończeń nerwowychre

OSTEOCHONDROZA I KATEGORIA ZASTOSOWANIA W

Kategoria B jest przypisywana tylko wtedy, gdy poborowy ma poważne problemy zdrowotne, które nie pozwolą mu odbyć służby wojskowej po poborze. Aby uzyskać tę kategorię kwalifikacyjną, poborowy musi mieć następujące poważne nieprawidłowości:

 • obecność przepukliny lub przepukliny międzykręgowej;
 • częste napady bólu przy niewielkim wysiłku fizycznym;
 • Zniekształcenia kręgów wyraźnie określone na zdjęciu rentgenowskim.

Zespół bólowy podczas wysiłku fizycznego musi być potwierdzony wielokrotnymi prośbami o pomoc medyczną, które znajdują odzwierciedlenie w dokumentach medycznych poborowego.Tylko połączenie wymienionych klinicznych i radiologicznych objawów osteochondrozy daje podstawę do przypisania kategorii B.

Osteochondroza kręgosłupa szyjnego: czy są brani do wojska?

Brak aktywności fizycznej, głównie siedzący tryb życia, urazy, odkładanie się soli i inne choroby prowadzą do uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. Krążek międzykręgowy zaczyna tracić elastyczność i jędrność, w pierścieniu włóknistym powstają mikropęknięcia, które przy braku odpowiedniego leczenia prowadzą do jego pęknięcia i rozwoju powikłań.

Odpowiedź na pytanie, czy trafiają do wojska z osteochondrozą szyjki macicy, zależy od stadium choroby. Wykaz chorób wymienia następujące warunki, w których dorsopatia kręgosłupa szyjnego i wojsko wykluczają się wzajemnie.

 1. W przypadku niestabilności kręgosłupa szyjnego służba wojskowa jest przeciwwskazana. W takim przypadku wojskowe biuro rejestracji i werbunku musi uznać młodych ludzi za niezdolnych do poboru i zwolnić ich ze służby wojskowej..
 2. Również służba wojskowa jest przeciwwskazana w ostechondrozie szyjki macicy, jeśli chorobie towarzyszy uporczywy zespół bólowy, a podczas badania rentgenowskiego pojawiły się liczne narośla kostne w okolicy stawów międzykręgowych.
 3. Możliwe jest również uzyskanie biletu wojskowego na zdrowie z osteochondrozą, jeśli dotknięte są trzy lub więcej krążków międzykręgowych, jeśli występuje silny ból pleców przy niewielkim wysiłku fizycznym, a patologia ma wyraźne anatomiczne oznaki deformacji.

Osteochondroza lędźwiowa i wojsko

To, czy trafią do wojska z osteochondrozą lędźwiową, zależy od obecności dysfunkcji kręgosłupa i obrazu klinicznego choroby. Wraz z rozwojem powikłań osteochondroza kręgosłupa lędźwiowego i służba wojskowa nie są kompatybilne. Choroba powodująca głęboką para- i tetraparezę z dysfunkcją zwieraczy, z silnym zespołem bólowym, zaburzeniami statodynamicznymi podczas długotrwałego leczenia szpitalnego, uwalnia się od wojska i odpowiada kategorii D.

Kategoria B jest przyznawana pod następującymi warunkami:

 • porażka 3 lub więcej kręgów;
 • silny zespół bólowy;
 • oznaki deformacji kręgów i ich procesy na zdjęciach rentgenowskich.

Osteochondroza i służba wojskowa

Komisja lekarska w wojskowej izbie ewidencji i poboru na podstawie przedstawionych dokumentów medycznych podejmuje decyzję o konieczności wysłania poborowego na badanie zgodnie z ustawą. Dlatego przygotowując się do tego etapu, należy wykonać poważną pracę, aby zebrać następujące dokumenty:

 • karta ambulatoryjna z dolegliwościami kontrolnymi długoterminowymi;
 • RTG (my) kręgosłupa wykonane w ciągu ostatniego roku;
 • Rezonans magnetyczny kręgosłupa wykonany w ciągu ostatniego roku;
 • wnioski neurologa i neurochirurga;
 • epikryzys i wyciągi potwierdzające hospitalizację i leczenie;
 • inne niezbędne badania.

Diagnoza ta jest bardzo złożona, wymaga zintegrowanego podejścia do diagnostyki i oceny stopnia nasilenia zaburzeń funkcji organizmu. Poborowi może być trudno ocenić zasadność przypisania określonej kategorii sprawności w obecności osteochondrozy. Więc z jaką osteochondrozą nie zostaną wzięci do wojska? Poborowy powinien dostać konsultację, podczas której wykwalifikowany neurolog oceni Twój stan zdrowia. Ostatecznie tylko połączenie wszystkich powyższych czynników będzie kwalifikowało się do zwolnienia z poboru. Nasi specjaliści medyczni zawsze są gotowi odpowiedzieć na pytanie, czy przyjmą Cię do wojska z osteochondrozą na podstawie podanych przez Ciebie danych (dokumenty medyczne, karty i wypisy).

Czy biorą do wojska osteochondrozę?

Patologiczne zmiany w tkankach kręgosłupa i krążkach międzykręgowych często budzą wśród poborowych pytanie: czy są przyjmowani do wojska z osteochondrozą? Niedawno choroba ta była ograniczona ze względu na wiek osoby, ale teraz osteochondroza dotyka młodych ludzi w wieku wojskowym. Wynika to z dość niskiej aktywności fizycznej życia.

Osteochondroza kwalifikuje się jako proces dystroficzny, który zachodzi w tkankach chrzęstnych krążków międzykręgowych. Ta choroba może być ostra lub przewlekła, ostra. Klęsce krążków międzykręgowych towarzyszy ich odwodnienie i zmniejszenie rozmiaru.

Osteochondroza i kategorie przydatności

Diagnoza „osteochondroza” nie zawsze może być powodem do całkowitego zwolnienia z wojska. Pierwsze stadia osteochondrozy, zgodnie z Harmonogramem Chorób, są uważane za dopuszczalne do szkolenia wojskowego, nawet połączenie osteochondrozy ze skoliozą kręgosłupa nie będzie powodem wysłania poborowego do rezerwy.

W przypadku ciężkiego, patologicznego uszkodzenia krążków międzykręgowych komisja kieruje poborowego na leczenie szpitalne i ambulatoryjne, dając mu odstresowanie od wojska.

Przydatność do służby w chorobach kręgosłupa

Użyj kategoriiEtapy osteochondrozyOznaki choroby
bEtap 1: uszkodzenie dysku, które zmniejsza się do pęknięć i łezchrupanie kręgów, ból pleców, dyskomfort przy długotrwałym bezruchu
bEtap 2: stan niestabilności dotkniętych obszarówból pleców, zmniejszony zakres ruchu, pojawienie się złogów soli (na podstawie wyników RTG)
C lub D.Etap 3: przerośnięta tkanka kostna tworzy osteofitywzmożony ból kręgosłupa, ból promieniujący w kończynach, utrudniony ruch, drętwienie palców, wzrost ciśnienia krwi
reEtap 4: patologiczne uszkodzenie tkanki, które doprowadziło do uszczypnięcia korzeni nerwowych i naczyń krwionośnychwystępuje pochylenie, skurcze i zmęczenie mięśni, skurcz naczyń, zakłócenie pracy całych układów i poszczególnych narządów

Komisja lekarska w wojskowym biurze rejestracji i poboru kieruje się dokumentem regulacyjnym „Wykaz chorób”, w celu kwalifikowanego określenia kategorii przydatności poborowego.

Niniejsza instrukcja szczegółowo określa główne kryteria, które określają faktyczną zdolność młodego człowieka do służby w armii rosyjskiej:

 • jak szybko pojawia się ból pleców i obecność innych zaburzeń przy nieruchomej i stojącej pozycji;
 • ograniczenie amplitudy ruchu kręgów (w procentach) zlokalizowanych w okolicy szyjnej, piersiowej i lędźwiowej;
 • stopień utraty funkcji motorycznej;
 • zmniejszenie lub utrata wrażliwości.

Kategoria „B” jest przypisana do umiarkowanych odczuć bólowych, które pojawiają się po dość długim czasie. Jednocześnie ruchomość kręgosłupa jest zmniejszona o nie więcej niż 20%, w tej kategorii osteochondrozy poborowy jest uważany za zdolnego do służby, z 1 stopniem choroby i 2.

Gdy poborowi przypisano kategorię „B”

Osteochondroza międzykręgowa zostaje ostatecznie i dokładnie zdiagnozowana dopiero po przeprowadzeniu badania rentgenowskiego u poborowego. Na zdjęciu wyraźnie widać wszystkie patologiczne zmiany w tkankach dysków, które tracą swoje naturalne, amortyzujące właściwości, tracą elastyczność. Czynniki te prowadzą do ograniczonej mobilności lub całkowitego bezruchu..

O kategorii „B” możesz przeczytać osobno tutaj

Radiografia pozwala komisji lekarskiej podać następujące definicje:

 • etap odkształcenia dysku, zmiany w przestrzeni między kręgami;
 • czy występuje tworzenie się złóż soli i ich lokalizacja (wzrost w jednym miejscu);
 • zmiana normalnej pozycji poszczególnych kręgów;
 • zmniejszona ruchomość kręgów w dotkniętym obszarze.

Zgodnie z „Wykazem chorób” poborowy jest zwolniony z powołania do wojska w czasie pokoju, ale zostaje powołany do wojska niewalczącego podczas wojny, jeśli wojskowy urząd werbunkowy w momencie wezwania nadał mu kategorię sprawności ze względów zdrowotnych „B”.

Również w „Wykazie chorób” określone są rodzaje odchyleń w patologii kręgosłupa, gdy przypisana jest kategoria „B”, są to:

 • powstanie przepukliny międzykręgowej;
 • ból podczas intensywnej aktywności fizycznej;
 • jeśli radiografia wykazuje poważne, patologiczne zmiany.

Powyższe znaki dają poborowi możliwość legalnego uzyskania legitymacji wojskowej kategorii „B” oraz prawa udania się do rezerwy. Jeśli poborowy, w obecności innych wskaźników, nie ma zespołu bólowego, komisja poborowa może przypisać mu kategorię „B4”, która przewiduje wybór żołnierzy, w których służba wojskowa będzie odbywać się przy najmniejszym wysiłku fizycznym.

Czy biorą udział w wojsku z osteochondrozą szyjki macicy?

Najczęstszą osteochondrozą jest chondroza szyjki macicy, która występuje u osób nieaktywnych fizycznie, prowadzących głównie siedzący tryb życia, a także w przypadku urazów i niektórych chorób przewlekłych. Te negatywne czynniki stopniowo prowadzą do tworzenia się soli w kręgach szyjnych, a nawet niszczenia tkanek..

Choroba taka jak chondrosis szyjki macicy ma następujące objawy:

 • ból szyi, dyskomfort podczas ruchu;
 • „Chrupanie” w szyi podczas przechylania głowy;
 • częste bóle głowy;
 • głupota w dłoniach i palcach;
 • pojawienie się hałasu w głowie;
 • gwałtowny spadek poziomu widzenia.

Poborowi, którzy mają oznaki tej choroby, mogą być zainteresowani: „Mam osteochondrozę szyjki macicy - czy wezmą mnie ze sobą do wojska?” Powikłania, które pojawiają się przy osteochondrozie szyjki macicy, są dość poważnym powodem, z powodu którego młody mężczyzna może zostać uznany za niezdolnego do służby wojskowej. Ale tylko komisja poborowa może rozstrzygnąć kwestię przydatności potencjalnego żołnierza do służby w Siłach Zbrojnych RF..

Jeśli choroba zostanie rozpoczęta, nie jest leczona przez długi czas, wówczas osoba może uzyskać przepuklinę międzykręgową (radikulopatię), prowadzącą do ucisku tętnicy szyjnej. Wyrostki kostne w kręgach prowadzą do ograniczonej ruchomości, a nawet w najbardziej ekstremalnym przypadku do jej całkowitej utraty.

Dotknięte kręgi, które znajdują się w ciężkim stadium zniszczenia, stopniowo uciskają rdzeń kręgowy, grożąc pacjentowi niedowładem, paraliżem, a nawet śmiertelnym skutkiem śmiertelnym.

Specyficzny etap tej choroby wpływa na decyzję komisji o zdatności poborowego do służby. Harmonogram chorób szczegółowo określa wszystkie przypadki, w których osteochondroza i wojsko są sobie kategorycznie przeciwwskazane ze względu na przyszłe poważne komplikacje, które mogą wystąpić podczas intensywnego fizycznego przeciążenia służby wojskowej.

Wojskowa komisja lekarska zleca młodemu mężczyźnie ustaloną diagnozę, jeśli ma ostry i silny ból szyi, a na kręgach szyjnych występują liczne narośla kostne.

Dowód tożsamości wojskowej zostanie również wydany poborowemu, który martwi się bólem podczas intensywnego wysiłku fizycznego, jest więcej niż trzy krążki międzykręgowe dotknięte chondrosis, co potwierdza zdjęcie rentgenowskie. Pokaże oczywiste deformacje i inne patologie tkanek..

Poborowy będzie mógł potwierdzić obecność osteochondrozy szyjki macicy za pomocą wyciągu z karty ambulatoryjnej, który należy przekazać komisji poborowej. Aby to zrobić, na długo przed mobilizacją należy skontaktować się z polikliniką w celu poddania się odpowiedniemu badaniu oraz, w razie potrzeby, przyjęcia leków lub fizjoterapii..

Czy biorą się do wojska z osteochondrozą szyjki macicy - diagnozując 1 i 2 stopnie choroby u poborowego, nie może uniknąć poboru. Dopiero zaczynając od III stopnia chondrosis, możliwe będzie odroczenie się armii lub całkowite wyzwolenie.

Osteochondroza lędźwiowa i wojsko

W przypadku choroby kręgosłupa lędźwiowego tkanki chrzęstne kręgów i krążki międzykręgowe w okolicy lędźwiowo-krzyżowej ulegają patologicznemu zniszczeniu. Taka patologia prowadzi do wysychania dysków, wybrzuszenia włóknistego pierścienia, zniszczenia jego integralności: w całości lub w części..

To, czy zostaną przyjęci do wojska z osteochondrozą kręgosłupa lędźwiowego, zależy od stopnia zniszczenia kręgosłupa, późniejszej utraty jego funkcji, a także od klinicznego przebiegu choroby. Objawy choroby na ogół pokrywają się z tymi, które objawiają się uszkodzeniem kręgosłupa szyjnego i jeśli występuje osteochondroza klatki piersiowej:

 • bezprzyczynowe zmęczenie;
 • ból w dole pleców, który nasila się podczas wysiłku;
 • bolesność ruchu po długiej, nieruchomej pozycji;
 • nogi są często zimne, mrowienie, drętwienie, „gęsia skórka”.

Ból kręgosłupa lędźwiowego nasili się, jeśli pacjent ma uszczypnięte zakończenia nerwowe. Jeśli odmówisz leczenia osteochondrozy lędźwiowej, osoba będzie miała:

 • zniszczenie kręgów;
 • przepuklina,
 • Rwa kulszowa;
 • naruszenie oddawania moczu;
 • zmniejszona moc;
 • porażenie nóg.

Całkowite zwolnienie z wojska nastąpi, gdy poborowi zostanie przypisana kategoria „D”. Komisja poborowa podejmie decyzję o tym, jeśli choroba ujawniła szereg istotnych komplikacji, w których służba w wojsku jest po prostu niemożliwa.

Zaostrzenie choroby wyraża się w głębokim niedowładzie i tetraparezie, którym towarzyszy dysfunkcja zastawek, która zaburza krążenie płynu mózgowo-rdzeniowego. Może również pojawić się zespół stwardnienia zanikowego: towarzyszy mu dość silny ból, ograniczenie normalnego życia organizmu, gdy zaburzone są prawie wszystkie funkcje motoryczne organizmu.

Patologia kręgosłupa kręgosłupa lędźwiowego ujawniona u poborowego pociąga za sobą określenie kategorii „B”, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 • jeśli dotknięte są trzy lub więcej kręgów;
 • jeśli występuje silny ból pleców;
 • jeśli dotknięte kręgi są zdeformowane.

Kiedy poborowy nie spełnia jednego z powyższych warunków, komisja poborowa uzna go za zdolnego do służby wojskowej. To samo dotyczy diagnozy „osteochondroza kręgosłupa piersiowego” - wojsko będzie przeciwwskazane według tych samych kryteriów, które określają zmiany dystroficzne występujące w kręgosłupie.

Jak diagnozuje się chorobę?

Poborowy, który pojawia się na komisji poborowej przy komisji poborowej, dostarcza wypis z karty szpitalnej, który potwierdza rozpoznanie i aktualny stan choroby. Wyładowaniu muszą towarzyszyć zdjęcia z pracowni rentgenowskiej wraz ze szczegółowym opisem.

Na podstawie zdjęć neuropatolog ocenia następujący stan kręgosłupa:

 • ile kręgów jest w nim przemieszczonych;
 • jaki jest poziom złóż soli;
 • jaka jest rzeczywista odległość międzykręgowa;
 • rozmiar dysku;
 • obecność mutacji kręgosłupa w płaszczyźnie dynamicznej i statycznej.

Przy wypisie ambulatoryjnym lekarz dokonuje własnej, profesjonalnej oceny stopnia zniszczenia, zdolności poborowego do zniesienia intensywnej aktywności fizycznej. Lekarz powinien prowadzić opis choroby w taki sposób, aby przestrzegał wszystkich norm opisanych w „Wykazie chorób”.

Jak uzyskać kategorię „B”

Jak wspomniano wcześniej, musisz być przygotowany na projekt tablicy. Komisja lekarska komisariatu wojskowego co do zasady nie stawia diagnoz, a jedynie kieruje się danymi dostarczonymi przez rekruta z polikliniki.

Lekarz prowadzący poborowy musi przygotować niezbędne dokumenty zgodnie z „Wykazem chorób”. Do komisariatu należy przedłożyć następujące zaświadczenia:

 • fakty dotyczące leczenia bólu kręgosłupa przez pacjenta (z karty);
 • Zdjęcia rentgenowskie, wyniki badań MRI, CT, które będą odzwierciedlać patologiczne zmiany w kręgosłupie;
 • wypis, w którym zapisuje się przebieg leczenia poborowego, wyniki terapii.

Dokumenty stwierdzające przewlekłą chorobę kręgosłupa należy przedłożyć komisji poborowej po otrzymaniu wezwania; członkom komisji lekarskiej przysługuje prawo skierowania poborowego do ponownego zbadania. Po otrzymaniu niezbędnych dowodów na obecność patologii specjaliści z wojskowego biura rejestracji i poboru zadecydują: jaką kategorię przydatności przypisać poborowemu, wysłać go do służby wojskowej lub przenieść do rezerwy.

Czy zostaną zwerbowani do wojska z osteochondrozą?

Służba w wojsku wiąże się ze znacznym wysiłkiem fizycznym i nerwowymi doświadczeniami, a tylko zatwardziałe ciało może to wszystko wytrzymać.

Ponieważ obecnie wielu młodych ludzi boryka się z patologiami układu mięśniowo-szkieletowego, coraz częściej zadaje się pytanie, czy trafiają do wojska z osteochondrozą. Powiedzmy, czy ta dolegliwość jest zgodna z wojskiem.

Osteochondroza kręgosłupa szyjnego, piersiowego i lędźwiowego jest dziś uznawana za niemal najczęstszą patologię narządu ruchu i komplikuje życie ludzi w każdym wieku, w tym młodych mężczyzn.

Kategorie fitness

O tym, czy poborowy z pewnymi chorobami nadaje się do służby wojskowej, decyduje tylko wojskowa komisja lekarska. Przed podjęciem ostatecznej decyzji młody człowiek jest kierowany na różne konsultacje i badania. Na pewno będzie musiał udać się na wizytę do lekarzy o wąskim profilu: neurochirurga, radiologa, neuropatologa.

Obecnie przydatność do wojska definiowana jest w następujących kategoriach:

 • „A” - całkowicie zdrowy iw pełni sprawny dla wojska;
 • „B” - nadaje się tylko częściowo;
 • „B” - dobre tylko w czasie wojny;
 • „G” - poborowy tymczasowo nie podlega służbie;
 • „D” - całkowicie nie podlega odwołaniu.

Stopnie choroby i kategorie kwalifikowalności

Ponieważ pobór młodzieży odbywa się dwa razy w roku, ważne jest, aby wiedzieć, na jakim etapie rozwoju choroby młodzi ludzie trafiają do wojska.

Lekarze twierdzą, że sama choroba nie jest nieodpartym powodem przypisania młodemu człowiekowi kategorii „B” lub „D”, dlatego nawet przy osteochondrozie czy skoliozie nie można w pełni polegać na niezdolności do służby..

W większości przypadków odroczenie jest wydawane przez wojskowe biuro rejestracji i poboru, gdy choroba jest na późniejszym etapie rozwoju i wpływa negatywnie nawet na jakość życia codziennego.

 • Etap I. Dzięki niemu w podstawach dysku zaczynają pojawiać się pęknięcia i łzy, podczas gdy pacjent będzie cierpiał na okresowe bóle głowy i dyskomfort podczas pozostawania w tej samej pozycji przez długi czas. Ponieważ w 1. stopniu osteochondrozy zwykle nie występują bolesne odczucia w okolicy pleców, młody człowiek najprawdopodobniej zostanie przypisany do kategorii „B”.
 • Etap II. Dotknięte obszary będą w niestabilnej pozycji, młody człowiek odczuje silne ostre bóle, a jego mobilność również będzie częściowo ograniczona. Po zdiagnozowaniu na zdjęciu rentgenowskim widoczne będą osady soli. Przy 2 stopniach osteochondrozy najczęściej przypisywana jest również kategoria „B”.
 • Etap III. Tkanka kostna stopniowo zaczyna rosnąć, ból pleców nasila się i zaczyna promieniować na kończyny. Podczas ruchu pacjenci mogą odczuwać uczucie ciężkości i drętwienia, a wielu ma również nadciśnienie. Przy 3 stopniach osteochondrozy młodzi ludzie są zwykle przypisywani do kategorii „D” (w niektórych przypadkach „B”).
 • Etap IV. Kręgi i dyski są prawie całkowicie dotknięte i pojawiają się znaczące zmiany w postawie. U pacjenta pojawiają się dysfunkcje niektórych narządów wewnętrznych, silne osłabienie mięśni i problemy naczyniowe. Na tym etapie choroby młody człowiek jest uważany za niezdolnego do służby wojskowej..

Niestety w praktyce często zdarzają się przypadki, gdy lekarze źle rozpoznają, zwłaszcza gdy u młodego człowieka rozwija się osteochondroza wielosegmentowa, która we wczesnych stadiach przebiega pod postacią różnych chorób narządów wewnętrznych..

Niebezpieczeństwo tej dolegliwości polega na tym, że ze względu na trudności diagnostyczne bardzo często prowadzi do niepełnosprawności..

Kiedy mogą wziąć udział w wojsku z osteochondrozą

Służba wojskowa jest całkowicie przeciwwskazana tylko wtedy, gdy komisja ma wystarczające powody do podjęcia takiej decyzji. Poborowy może zostać zwolniony tylko wtedy, gdy podczas diagnozy zostaną stwierdzone następujące odchylenia:

 • Ograniczona spondyloza, której głównym objawem jest deformacja kręgów i elementów kręgosłupa. Zwolnienie ze służby przysługuje tylko wtedy, gdy choroba dotyczy co najmniej 3 kręgów.
 • Osteochondroza międzykręgowa. Jeśli dolegliwość dotyczy więcej niż 3 dysków, młody człowiek może również liczyć na opóźnienie.
 • Deformacje kręgosłupa, którym towarzyszy wyraźny zespół bólowy. Bolesne odczucia w tym przypadku powinny wystąpić nawet przy minimalnym wysiłku fizycznym..

Jeśli podmiot cierpi na którąkolwiek z powyższych komplikacji, komisja uzna go za nieodpowiedniego i będzie mógł „odejść” od wojska.

Aby zrozumieć, jak poważna jest dysfunkcja kręgosłupa, lekarze rozważą następujące punkty:

 • Jeśli poborowy po prostu stanie lub usiądzie, choroba będzie odczuwalna nawet w tym przypadku. Jej objawy zaczną się pojawiać w ciągu kilku godzin..
 • Jak bardzo ograniczony jest zakres ruchu kręgosłupa. Przy poważnych odchyleniach sztywność może objawiać się we wszystkich działach.
 • Obecność dysfunkcji motorycznych, zmniejszonej wrażliwości i zmniejszonych odruchów ścięgnistych.

Jeśli osteochondroza w odcinku piersiowym lub lędźwiowym wywoła tolerowany ból, który pojawia się z określoną częstotliwością, a ruchliwość jest upośledzona o nie więcej niż 20%, lekarz najprawdopodobniej uzna młodego mężczyznę za zdolnego do wojska.

Obowiązkowe warunki nieprzydatności

W celu potwierdzenia młodzieńczej osteochondrozy w karcie młodego mężczyzny należy odnotować wielokrotne wizyty u lekarzy skarżących się na bóle pleców podczas uprawiania sportu lub aktywności fizycznej. Ponadto prześwietlenie powinno potwierdzić następujące fakty:

 1. Obecność upośledzonej mobilności.
 2. Obecność zmian patologicznych, które negatywnie wpływają na strukturę kręgosłupa.
 3. Przemieszczenie kręgów, powodujące zmniejszenie odległości między dyskami.

Należy rozumieć, że w większości przypadków etap 1 choroby praktycznie nie powoduje dyskomfortu u właściciela. Choroba zaczyna się odczuwać dopiero na 2 etapach. Ale jeśli w stopniu 2 chorobie również nie będą towarzyszyć pewne objawy, wojsko nie będzie w stanie tego uniknąć.

Osteochondroza wojskowa i szyjna macicy

Uzyskanie różnych urazów w okresie dojrzewania, siedzący tryb życia, obecność chorób przewlekłych - wszystko to znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia kręgosłupa szyjnego. W wyniku takich zmian krążki międzykręgowe tracą swoją elastyczność, aw włóknistych pierścieniach pojawiają się pęknięcia..

Jeśli nie ma szybkiego leczenia, choroba może nie tylko przejść do poważniejszych etapów, ale także powodować komplikacje. Następujące objawy są pewnym objawem osteochondrozy szyjki macicy:

 • ciągłe uczucie zmęczenia szyi, bolesność i chrupanie;
 • nawracające bóle głowy, którym towarzyszą szumy uszne;
 • drętwienie kończyn;
 • rozmazany obraz.

Pomimo faktu, że osteochondroza szyjki macicy jest najbardziej nieszkodliwą postacią tej dolegliwości, często nie są one zabierane do wojska, ponieważ chorobie prawie zawsze towarzyszą powikłania, a nawet może prowadzić do powstania przepukliny międzykręgowej.

Jeśli na kręgosłupie zaczną tworzyć się narośla kostne, nie tylko ograniczy to mobilność pacjenta, ale może również spowodować paraliż lub doprowadzić do śmierci..

Czy młody mężczyzna z osteochondrozą szyjki macicy nadaje się do służby? Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jest patologia i czy łączy się ją z innymi chorobami.

Osteochondroza międzykręgowa

Choroba powodująca uszkodzenie tkanki włóknistej nazywana jest w medycynie osteochondrozą międzykręgową. Ta patologia jest bardzo poważna i często jest powodem uzyskania kategorii „B”. Podobnie jak osteochondroza szyjna, lędźwiowa i piersiowa, tę dolegliwość rozpoznaje się za pomocą promieni rentgenowskich..

Aby postawić prawidłową diagnozę, obrazy powinny przedstawiać:

 • stopień odkształcenia kolumny;
 • o ile zmniejsza się przestrzeń między kręgami a dyskami;
 • obecność nagromadzenia soli;
 • nieprawidłowe położenie i przemieszczenie kręgów;
 • upośledzenie ruchliwości dotkniętego obszaru.

Jeżeli w trakcie badania lekarz stwierdzi, że pacjent ma uszkodzone więcej niż 3 dyski, a deformacja jest wyraźnie widoczna na zdjęciach, młody człowiek może zostać uznany za niezdolnego do pracy.

Dlaczego wojsko i patologie kręgów są nie do pogodzenia

Eksperci twierdzą, że w jakiejkolwiek formie osteochondrozy aktywna aktywność fizyczna jest kategorycznie przeciwwskazana. Ponieważ służba wojskowa prawie zawsze obejmuje znaczną aktywność fizyczną, choroba w takich warunkach będzie stopniowo postępować i może przekształcić się w cięższe stadia..

W tym samym czasie młody człowiek będzie cierpiał z powodu bolesnych doznań, mogą pojawić się u niego ściśnięte naczynia włosowate i zakończenia nerwowe, przepukliny międzykręgowe. Dlatego też, jeśli choroba występuje w 2 lub późniejszym stadium, zwykle decyduje się na ułaskawienie poborowego.

Nie można powiedzieć z całą pewnością, czy młody człowiek zostanie przyjęty do wojska z osteochondrozą. Jego stan powinien oceniać tylko specjalna komisja wojskowa. Jeśli młody człowiek zostanie uznany za niezdolnego do pracy, oprócz otrzymania karty wojskowej, otrzyma specjalny znak w paszporcie, który wskazuje na ograniczenia dotyczące niektórych rodzajów działalności.